Responsive image
  • Contact Us
  • Guangzhou headquarters
    • Address:Building B7, No.11, Kaiyuan Avenue, Science City, Guangzhou Hi-tech Industrial Development Zone, Guangzhou, China
    • Postal Code:510530
    • Telephone:020 6680 6680
    • Fax:020 6680 6689